Välkommen! För allas trevnad har vi följande trivselreger


- Från den 1 juni till den 1 september är parkeringen endast avsedd för personbilar. Om utrymme finns, är enstaka övernattningar i husbil/husvagn tillåten. Från den 2 september till den 31 maj, är det inte tillåtet för icke medlemmar att uppehålla sej eller parkera bland upplagda båtar.


- Använd gärna grillplatsen, men släck elden och se till att den är i samma fina skick när ni lämnar den som ni vill finna den i.


- Vi har ingen sophantering, så alla sopor tar vi självklart med oss härifrån.


- Fiske från våra bryggor är inte tillåten. Naturligtvis för att inte skada våra båtar.


- Tänk på hastighetsbegränsningen i viken, som är 5 knop.


- Rampen skall låsas efter användning.


- Det är naturligtvis inte tillåtet att tvätta bilar på området. Tänk också på att

vid underhåll/rengöring/målning av båt, skall uppsamling av avfall ske, t.ex. med hjälp av en presenning som läggs under båten. Endast godkända färger får användas.


- För att få vistas på bryggorna, krävs medlemskap/sällskap av medlem.


- Allt som ligger upplagt på området skall vara uppmärkt. Omärkt material kommer att städas bort.


- Klubbens eluttag är endast avsedda för kortare tids anslutning av t.ex. elverktyg, belysning, batteriladdning, etc vid arbete med båten. Det är inte tillåtet att ta ut en högre effekt under en längre tid, för att t.ex. ladda elbil eller ansluta en husbil/husvagn


Reviderad 20240218