Våra avgifter


Medlemsavgiften är 250 kronor per medlem och år. I avgiften ingår också en prenumeration på tidningen Båtliv.


Insatsavgiften för bryggplatser är 2000 kronor per bryggplats. 1000 kronor är medlemslån och betalas tillbaka när man lämnar klubben.

Insatsavgiften för bojplatser är 500 kronor, återbetalas ej vid utträde ur klubben.


Bryggavgifter utan Y- bom är för 2 metersplats 350 kronor per år, 175 kronor per bryggmeter/år. Boj, bojtyngd och förtöjning ansvarar båtägaren för.


Bryggavgifter med Y- bom är för 4,5 meters bom, 500 kronor + 175 kronor per bryggmeter/år. För 6 meters bom, 600 kronor + 175 kronor per bryggmeter/år.


Bojavgift för svajplats är 300 kronor per år, inklusive uppläggningsplats för jolle. Boj, bojtyngd och förtöjning ansvarar båtägaren för.


Kajak/kanotplats i vårt ställ kostar 200 kr/år. Det är inte tillåtet att förvara kajak/kanot på annat sätt än i stället.


Vinterplatsavgift är 300 kronor per säsong. Båten skall vara borttagen innan den 1 juni och får inte läggas upp före den 1 september. Detta gäller endast medlemmar utan brygg/boj plats. I brygg/boj plats ingår uppläggningsplats.

Endast ett fåtal vinterplatser finns tillgängliga för uthyrning till medlemmar utan brygg/boj plats.


Arbetsplikt har alla medlemmar. Arbetstiden är 4 timmar per år, som kan förläggas till valfri arbetsdag (se årsutskick) eller via jobbpoolen. Utebliven arbetsplikt debiteras med 300 kronor i kommande fakturautskick.


Alla avgifter erläggs i förskott, förutom eventuell utebliven arbetsplikt som debiteras följande årsutskick.

Debiteringsperiod för normal årsavgift är januari månad. Övriga tilläggsavgifter faktureras löpande efter behov med 30 dagars kredit.

Utebliven betalning betraktas som uppsägning av båtplats och medlemskap.

Påminnelse skickas EJ ut. Det åligger medlemmen att kontrollera att avgiften för kommande säsong är betald!

Återbetalning av insatslån och bryggplatsavgifter sker till ditt konto, ej via utbetalningsavier.Vid uppsägning måste du därför uppge ditt kontonummer till oss, så att vi kan återbetala avgifter till dej.