Avfallsplan för Risanäs BåtSällskap

Risanäs Båtsällskap

 Since  1987

 

Avfallshanteringsplan

för Risanäs BåtSällskap.

Besöksadress Risanäshalvön.

Uppgifterna har kontrollerats och reviderats 20210228.

 

Uppgiftslämnare:

-         Ordf/Ronny Söderberg, tel 0733/170070,

           mail: risanasbatsallskap(at)blixtmail.se

 

Ansvarig person för avfallsplan och frågor:

-         Miljöansvarig väljs på årsmöte, se anslag eller protokoll, mail: enl ovan.

 

Antal hemmahamnsbåtar:

-         C:a 120 båtar.

 

Antal gästplatser:

-         Gästplatser saknas, därför saknas också gästande båtar.

 

Antal vinteruppläggningsplatser:

-         C:a 50 platser.

 

Samråd med berörda:

-         Har skett med föreningens medlemmar vid årsmöte.

 

Uppskattning av mängden avfallsslag:

-         Mindre mängder hushållsavfall, c:a 600 kg från utflykter. C.a 500-700 kg blandat avfall från arbetsdagar.  Mindre mängder farligt avfall, c:a 20 kg från underhållsarbete med båtar, t.ex olja, filter, etc. Latrin från TC, c:a 20 kg.

 

Omhändertagande av avfall:

-         Allt avfall som uppkommer i samband med utflykter, grillning, etc. ska enligt klubbens stadgar och ordningsregler medtagas hem för normal hantering av hushållssopor och får INTE lämnas kvar på klubbens område.

-         Förpackningar, tidningar o dyl kan lämnas på obemannad återvinningsstation. Exempel på obemannad återvinningsstation är Däckcentrum, Karlshamnsvägen Ronneby. Får EJ lämnas på klubbens område, se stadgar!

-         Farligt avfall, t.ex. batterier, motoroljor, filter, färgrester (som ska samlas upp på t.ex. pressenning under båten), etc. ska lämnas till bemannad återvinningscentral. Exempel på bemannad återvinningscentral är Angelskogs återvinningscentral, Heabyvägen, Ronneby. Får EJ lämnas på klubbens område, se stadgar!

 -         Övrigt avfall som uppkommer vid gemensamma aktiviteter såsom arbets/städdagar, lagras i egenägd och låst container. Denna transporteras till och töms på Angelskogs återvinningscentral vid behov.   

-         Latrin från TC, töms och hanteras av Ronneby Miljö och Teknik AB

-         Hushållsavfall från sommarboende på öar ska lämnas på, av Ronneby Miljö och Teknik AB, anvisad mottagningsstation.

-         Medlem som inte följer klubbens stadgar kan uteslutas ur sällskapet!

 

 

Hamnens användare informeras om avfallshanteringen:

-         Denna avfallsplan finns anslagen på klubbens anslagstavla, samt via klubbens hemsida risanasbatsallskap.se

 

 

Av klubben utsedd uppgiftslämnare och firmatecknare:

Ordförande Ronny Söderberg, tel 0733-170070,

Mail: risanasbatsallskap(at)blixtmail.se

Avfallsplanen är inlämnad till Miljö och Hälsa, Ronneby Kommun 2012-11-11

 

 

Hallvägen 8 • 372 77 Backaryd

Tel: 0457/450474 • orgnr: 835600-4146 BG: 5020-4239

mail: risanasbatsallskap(at)blixtmail.se      

www.risanasbatsallskap.se

Senaste kommentarer

25.09 | 11:27

Hej
Tusen tack till alla grabbarna boys som hjälpte mig upp med båten i lördags. Många många sömnlösa timmar sparades av er åt mig!
Meta Bratt

17.09 | 10:24

Hej!

Om någon som ligger på brygga 1 behöver låna annan plats nu när renoveringen drar igång, finns min plats till förfogande. Brygga 3 plats 27.

Mikael Lindström

30.06 | 07:10

Tyvärr några som har haft ovälkommet besök i sina båtar! Glöm inte att polisanmäla alla stölder och skadegörelser!! Det gör du här: https://polisen.se/utsatt-for-brott/polisanmalan/

29.06 | 08:35

Hej!
Vill varna alla för stölder. Har haft påhälsning och blivit av med 2 st bensintankar strax innan midsommar. mvh Ola.