Ordförande: Ronny Söderberg

Kassör: Bengt Hermansson

Ledamot: Christer Carlsson

Ledamot: Leif-Åke Persson

Ledamot: Tommy Knutsson

Ledamot: Per-Ola Malm


Ledamot: Alf Robertsson

Suppleant: Stefan Carphagen

Suppleant: Sive Johansson


Revisor: Johnny Larsson


Revirsorsuppleant: David Gummesson

Uppdrag:

Vice ordförande: Christer Carlsson

Sekreterare: Christer Carlsson

Hamnansvarig: Leif-Åke Persson


Bryggansvarig: Alf Robertsson


Bryggplatser: Ronny Söderberg


Försäkringsansvarig: Per-Ola Malm


Miljöansvarig: Tommy Knutsson

Medlemsregister/GDPR: Ronny Söderberg


Valberedning: Jonnie Appelqvist och Roger Carlsson


Risanäs båt sällskaps styrelse ser ut på följande sätt: