Avfallsplan för Risanäs BåtSällskap

Risanäs Båtsällskap

 Since  1987

Avfallshanteringsplan

för Risanäs BåtSällskap.

Besöksadress Risanäshalvön.

Uppgifterna har kontrollerats och reviderats 20230902

Uppgiftslämnare:

-         Ordf/Ronny Söderberg, tel 0733/170070,

           mail: risanasbatsallskap(at)blixtmail.se

Ansvarig person för avfallsplan och frågor:

-         Miljöansvarig väljs på årsmöte, se anslag eller protokoll, mail: enl ovan.

Antal hemmahamnsbåtar:

-         C:a 120 båtar.

Antal gästplatser:

-         Gästplatser saknas, därför saknas också gästande båtar.

Antal vinteruppläggningsplatser:

-         C:a 50 platser.

Samråd med berörda:

-         Har skett med föreningens medlemmar vid årsmöte.

Uppskattning av mängden avfallsslag:

-         Mindre mängder hushållsavfall, c:a 600 kg från utflykter. C.a 500-700 kg blandat avfall från arbetsdagar.  Mindre mängder farligt avfall, c:a 20 kg från underhållsarbete med båtar, t.ex olja, filter, etc. Latrin från TC, c:a 20 kg. Latrin från båttoaletter, c:a 5 kg.

Omhändertagande av avfall:

-         Allt avfall som uppkommer i samband med utflykter, grillning, etc. ska enligt klubbens stadgar och ordningsregler medtagas hem för normal hantering av hushållssopor och får INTE lämnas kvar på klubbens område.

-         Förpackningar, tidningar o dyl kan lämnas på obemannad återvinningsstation. Exempel på obemannad återvinningsstation är Däckcentrum, Karlshamnsvägen Ronneby. Får EJ lämnas på klubbens område, se stadgar!

-         Farligt avfall, t.ex. batterier, motoroljor, filter, färgrester (som ska samlas upp med hjälp av t.ex. dammsugning eller presenning under båten), etc. ska lämnas till bemannad återvinningscentral. Exempel på bemannad återvinningscentral är Angelskogs återvinningscentral, Heabyvägen, Ronneby. Får EJ lämnas på klubbens område, se stadgar!

 -         Övrigt avfall som uppkommer vid gemensamma aktiviteter såsom arbets/städdagar, lagras i egenägd och låst container. Denna transporteras till och töms på Angelskogs återvinningscentral vid behov.   

-         Latrin från klubbens TC, töms och hanteras av Ronneby Miljö och Teknik AB

Toalettavfall/latrin från fast båttoalett töms med sug vid Ekenäs gästhamn.         T          Toalettavfall/latrin från toalett typ "PortaPotti", töms vid tömningsstation för                  husbilar vid Rönninge ställplats, Reddvägen.                 

-         Hushållsavfall från sommarboende på öar ska lämnas på, av Ronneby Miljö och Teknik AB, anvisad mottagningsstation.

-         Medlem som inte följer klubbens stadgar kan uteslutas ur sällskapet!

Hamnens användare informeras om avfallshanteringen:

-         Denna avfallsplan finns anslagen på klubbens anslagstavla, samt via klubbens hemsida risanasbatsallskap.se

Av klubben utsedd uppgiftslämnare och firmatecknare:

Ordförande Ronny Söderberg, tel 0733-170070,

Mail: risanasbatsallskap(at)blixtmail.se

Avfallsplanen är inlämnad till Miljö och Hälsa, Ronneby Kommun 20230817

Hallvägen 8 • 372 77 Backaryd

 orgnr: 835600-4146 BG: 5020-4239

www.risanasbatsallskap.se

Senaste kommentarer

25.09 | 11:27

Hej Tusen tack till alla grabbarna boys som hjälpte mig upp med båte...

17.09 | 10:24

Hej! Om någon som ligger på brygga 1 behöver låna annan plats nu när renove...

30.06 | 07:10

Tyvärr några som har haft ovälkommet besök i sina båtar! Glöm inte at...

29.06 | 08:35

Hej! Vill varna alla för stölder. Har haft påhälsning och blivit av med ...