Uppläggningsregler

Information om uppläggnings- och förvaringsregler:

Då vi under högsäsong har ont om parkeringsplatser, ber vi er observera att "stora" parkeringen endast är avsedd för bilar fr.o.m. 1/6 och t.o.m. 31/8 . Trailers och pallvirke skall placeras sommartid på anvisad plats bakom "dungen".

Vi har dessutom ont om plats på trailer/småbåtsförvaringen bakom "dungen", där vi också ser att det är i behov av uppröjning. Därför vill vi göra er uppmärksamma på följande:

Uppmärkning av pallmaterial och vagnar saknas fortfarande på många, dessa kommer att ses som övergivna. Några vagnar är i sådant skick att de inte ens kan brukas. Dessa ska inte under några omständigheter förvaras inom klubbens område. Borttages omedelbart.

Området som är avsett för bl.a. pallvirke är INTE tänkt för långtidsförvaring av båtar. Båtar som legat där mer 2 år utan styrelsens medgivande ska flyttas omgående. Vi har idag ett flertal båtar som legat uppe på planen under flera års tid. Då även dessa saknar en tydligt märkning kan de komma att ses som övergivna och således rapporteras till myndighet för bortforsling. 

Då styrelsen inte har epostadresser till samtliga medlemmar så vill vi be er att om ni känner medlemmar som ni tror berörs av ovanstående, så ber vi er förmedla ovanstående information alt. informera någon i styrelsen om vem ni tror båten eller vagnen tillhör. Det går utmärkt att tipsa oss via fliken "Kontakta oss".

Många använder numera området till förvaring av trailers under sommarhalvåret vilket gör att en översyn av området är på sin plats, i form av städning och ev. organiseras om. Tänk gärna på att INTE låsa fast hjulen på din trailer, då den kan behöva flyttas under sommaren. P.g.a. platsbrist är det nödvändigt att kunna "saxa" trailrarna.

Vinteruppläggning av större båtar i vaggor ska ske på den stora planen med början i hörnet vid elskåpet och med ett mellanrum 1-1,5 meter. Mellanstora båtar på trailer förvaras såsom stora båtar. Små båtar ska vinterförvaras bakom dungen. Gasolflaskor får INTE förvaras i båten under vimteruppläggning.

Tack! Styrelsen

Senaste kommentarer

25.09 | 11:27

Hej Tusen tack till alla grabbarna boys som hjälpte mig upp med båte...

17.09 | 10:24

Hej! Om någon som ligger på brygga 1 behöver låna annan plats nu när renove...

30.06 | 07:10

Tyvärr några som har haft ovälkommet besök i sina båtar! Glöm inte at...

29.06 | 08:35

Hej! Vill varna alla för stölder. Har haft påhälsning och blivit av med ...