Förtöjningsregler
Hur ska du förtöja din båt?

Förtöjningsregler, RBS, vid brygga med akterboj.

 

Båten ska förtöjas i de två fästöglorna som finns på bryggan, samt med två tampar från båten till bojen. Boj, kätting (el. liknande) och tyngd står du själv för. Tänk på att kontrollera ev befintlig boj före användandet! Märk din boj med platsnummer/medlemsnummer eller dyl.

 

Tampar och dämpfjädrar, OBS! dämpfjädrar i bryggförtöjningen är ett krav, ska vara rätt dimensionerade för din båts storlek. För att låsa båten med godkänd kätting/vajer, skall dessa fästas i därför avsedd fästanordningar.

 I bojen får tampen ej löpa fritt, då båten kan röra sig för mycket i sidled. Lagom avstånd mellan båt och boj är ca 1,5 till 2 meter, använd gärna rostfria karbinhakar.

Båten ska också vara tillfredsställande avfendrad mot sina grannar.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Förtöjningsregler, RBS, vid Y-bommar.

 

Båten ska förankras med rätt dimensionerade tampar och dämpfjädrar, OBS! dämpfjädrar är ett krav, i de fyra fästöglorna i Y-bommen (om detta är möjligt). För att låsa båten med godkänd kätting/vajer, ska dessa fästas i därför avsedd fästanordning i bryggan och ej i Y-bommen. Se skiss. Det är också lämpligt att fendra av mot Y-bommen, för att förhindra skador på din båt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Övrigt.

 

Bryggorna är klubbens egendom och det är förbjudet att göra egna fästanordningar, borra i bryggan, eller att montera stegar, pallar, trappor eller liknande anordningar i eller på bryggorna. Det är inte heller tillåtet att låna ut sin plats till någon som inte är medlem i klubben, läs stadgarna.

Båten skall minst vara ansvarsförsäkrad!

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglerna är i första hand till för att skydda din båt och i andra hand din grannes båt, samt våra Y-bommar och bryggor.

Fråga gärna om du är osäker!Uppmärkning av pallmaterial och vagnar saknas fortfarande på många, dessa kommer att ses som övergivna. Några vagnar är i sådant skick att de inte ens kan brukas. Dessa ska inte under några omständigheter förvaras inom klubbens område.                  

Området som är avsett för bl.a. pallvirke är INTE tänkt för långtidsförvaring av båtar. Båtar som legat där mer 2 år utan styrelsens medgivande ska flyttas omgående. Vi har idag ett flertal båtar som legat uppe på planen under flera års tid. Då även dessa saknar en tydligt märkning kan de komma att ses som övergivna och således rapporteras till myndighet för bortforsling.        


Senaste kommentarer

08.10 | 12:42

Hej, finns det exakt datum för när vattnet stängs av? Tänkte försöka få upp båten 16 oktober och vatten är ju bra att ha när man ska tvätta botten ;)
Mvh Matts

...
14.09 | 06:48

Hej Martina! För att använda vårt område, krävs medlemskap i vår förening. All vår verksamhet bygger på ideella insatser från våra medlemmar, info på hemsidan.

...
14.09 | 06:45

Hej Anders! Vad skönt att du vill ha lite sysselsättning. Vi bygger all vår verksamhet på ideella krafter från våra medlemmar.

...
13.09 | 18:14

Jag vill kolla om jag kan förvara min kajak här

...