Information om kameraövervakning på klubbens område

Lagstadgad information till allmänheten avseende kameraövervakning på Risanäs BåtSällskaps område

Du som besöker båtklubbens område har rätt att få information om hur båtsällskapet behandlar personuppgifter med anledningen av klubbens kamerabevakning. På de områden där området kamerabevakas finns skyltar som informerar om att området är kamerabevakat. Ifall du rör dig inom det området, kommer du att synas på klubbens övervakningsskameror.

Den som är ansvarig för kameraövervakningen på Risanäs båtsällskap är den person som av klubbens styrelse utsetts till personuppgiftsansvarig (se GDPR policy).

Syftet med bevakningen av klubbens område är att förebygga brott. Risanäs båtsällskap har rätt att behandla och bevara bilder som spelas in via bevakningskamerorna. Bildmaterialet sparas som huvudregel i tre (3) veckor, men kan sparas under en längre period beroende på ändamålet med materialet.

Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning. Båtsällskapet har ett intresse av att förebygga, motverka, avslöja eller utreda brottslighet, samt främja trygghet och säkerhet för medlemmarna och deras egendom.

Inspelat material förvaras på särskilt datalagringsmedia på en extern server, en så kallad molntjänst. Behörighet att få tillgång till materialet är begränsad. Materialet hanteras med sekretess i enlighet med 22 § kamerabevakningslagen. Klubben lämnar ut materialet till polisen om det föreligger misstanke om brott.

Du har rätt att begära att få veta om båtsällskapet behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få del av uppgifterna och viss information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag).

Du har även bland annat rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Om du begär rättelse, radering, invänder mot behandlingen eller begär begränsning av den kommer klubbens styrelse att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

 

Du har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att Risanäs båtsällskap har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål.

Uppdaterad 20210319. 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

19.10 | 21:03

Hej Matts! Ursäkta sent svar! Vattnet stängs normalt av under V42 och kommer att stängas av för säsongen den 23 oktober.

...
08.10 | 12:42

Hej, finns det exakt datum för när vattnet stängs av? Tänkte försöka få upp båten 16 oktober och vatten är ju bra att ha när man ska tvätta botten ;)
Mvh Matts

...
14.09 | 06:48

Hej Martina! För att använda vårt område, krävs medlemskap i vår förening. All vår verksamhet bygger på ideella insatser från våra medlemmar, info på hemsidan.

...
14.09 | 06:45

Hej Anders! Vad skönt att du vill ha lite sysselsättning. Vi bygger all vår verksamhet på ideella krafter från våra medlemmar.

...
Du gillar den här sidan