Information om kameraövervakning på klubbens område

Lagstadgad information till allmänheten avseende kameraövervakning på Risanäs BåtSällskaps område

Du som besöker båtklubbens område har rätt att få information om hur båtsällskapet behandlar personuppgifter med anledningen av klubbens kamerabevakning. På de områden där området kamerabevakas finns skyltar som informerar om att området är kamerabevakat. Ifall du rör dig inom det området, kommer du att synas på klubbens övervakningsskameror.

Den som är ansvarig för kameraövervakningen på Risanäs båtsällskap är den person som av klubbens styrelse utsetts till personuppgiftsansvarig (se GDPR policy).

Syftet med bevakningen av klubbens område är att förebygga brott. Risanäs båtsällskap har rätt att behandla och bevara bilder som spelas in via bevakningskamerorna. Bildmaterialet sparas som huvudregel i tre (3) veckor, men kan sparas under en längre period beroende på ändamålet med materialet.

Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning. Båtsällskapet har ett intresse av att förebygga, motverka, avslöja eller utreda brottslighet, samt främja trygghet och säkerhet för medlemmarna och deras egendom.

Inspelat material förvaras på särskilt datalagringsmedia på en extern server, en så kallad molntjänst. Behörighet att få tillgång till materialet är begränsad. Materialet hanteras med sekretess i enlighet med 22 § kamerabevakningslagen. Klubben lämnar ut materialet till polisen om det föreligger misstanke om brott.

Du har rätt att begära att få veta om båtsällskapet behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få del av uppgifterna och viss information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag).

Du har även bland annat rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Om du begär rättelse, radering, invänder mot behandlingen eller begär begränsning av den kommer klubbens styrelse att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

 

Du har rätt att klaga till Datainspektionen

Om du anser att Risanäs båtsällskap har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

27.09 | 15:06

Hej Perka! Du har svar via mail.

...
26.09 | 18:30

Hej.
Vet ej om mitt svar kom fram.
Jag har sålt båten.
Vill därför också säga upp mitt medlemsskap
Tack för den här tiden, det har varigt trevligt.
Hälsn Perka

...
25.09 | 14:47

Hej, jag vill med detta mail meddela att jag säger upp min båtplats from i dag.20200925
Plats 20 brygga3. Bekräfta gärna att ni fått meddelandet.

...
25.08 | 18:32

Brygga 1 plats 3 är uthyrd.

...
Du gillar den här sidan